Για επιχειρήσεις

» Αρχική » Ανακύκλωση » Για επιχειρήσεις- Αποξήλωση Εργοστασίων,Βιοτεχνιών,ξενοδοχείων και λοιπών επαγγελματικών χώρων.
- Διαλύσεις Λατομείων
- Διάλυση , Κοπή και Μεταφορά Βαρέων και Ελαφρών Παλαιών Μηχανημάτων
- Ανακύκλωση Μεταλλικών Βιομηχανικών Υπολειμμάτων
- Αγορά σκραπ υλικών από ηλεκτρολόγους,θερμουδραυλικούς,αλουμινάδες, συνεργεία 
  αυτοκινήτων κτλ
- Αγορά  Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών για Ανακύκλωση από εμπόρους ηλεκτρικών ειδών.
- Toποθέτηση κάδων στον επαγγελματικό σας χώρο, για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών σας.Καθηγητή Ευρυγένη
Έναντι κεραμοποιίας Αλλατίνη
Τηλ.: 2310 327 618, 2310 380 600
e-mail: info@scrap-paraskevas.gr
© 2015 - 2017 - scrap-paraskevas.gr - - -
Καθηγητή Ευρυγένη
Έναντι κεραμοποιίας Αλλατίνη
Τηλ.: 2310 327 618, 2310 380 600
e-mail: info@scrap-paraskevas.gr
© 2015 - 2017 - scrap-paraskevas.gr - - -
Back to top