Για το δημόσιο

» Αρχική » Ανακύκλωση » Για το δημόσιο- Αγορά scrap Σιδήρων και Μετάλλων από ΔΕΚΟ

- Τοποθέτηση Κάδων Περισυλλογής Μεταλλικών Αντικειμένων

- Συμμετοχή σε Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς.Καθηγητή Ευρυγένη
Έναντι κεραμοποιίας Αλλατίνη
Τηλ.: 2310 327 618, 2310 380 600
e-mail: info@scrap-paraskevas.gr
© 2015 - 2017 - scrap-paraskevas.gr - - -
Καθηγητή Ευρυγένη
Έναντι κεραμοποιίας Αλλατίνη
Τηλ.: 2310 327 618, 2310 380 600
e-mail: info@scrap-paraskevas.gr
© 2015 - 2017 - scrap-paraskevas.gr - - -
Back to top